Jobcoaching

Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig. Zeker als het mensen betreft met een – zoals het zo mooi heet – grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal zaken is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar voor anderen juist helemaal niet. Jobcoaching is het helpen, trainen en coachen van mensen op hun werkplek. Hierbij maakt het niet uit of het om betaald werk, vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering gaat. Het gaat erom dat de klant in kwestie zich verder door blijft ontwikkelen en zich meerdere werknemersvaardigheden eigen maakt. Op die manier zal hij meerwaarde krijgen op verschillende gebieden, waardoor hij tot een hogere loonwaarde kan komen. Bovendien kan de persoon in kwestie breder en flexibeler ingezet worden door zijn werkgever.