Werving en selectie

Een werkgever kan in alle lagen van de organisatie behoefte aan personeel hebben. Re-work investeert veel tijd en energie in het achterhalen wat de werkgever precies van een potentiële kandidaat verwacht. Alleen zo kan er een juiste match gemaakt worden. Wat is de bedrijfscultuur, welke mensen werken er, hoe is de sfeer? Dat is net zo belangrijk als wat er nu precies in de functieomschrijving staat. Re-work leest tussen de regels door, wat zijn de gestelde ‘harde’ eisen, competenties en vaardigheden en welke zijn de minder harde eisen? Aan de andere kant besteedt Re-work net zoveel aandacht en zorg aan de wensen en behoeften die de kandidaat heeft. Het is voor Re-work van essentieel belang dat er een goede (vertrouwens)band ontstaat om er achter te komen of een potentiële kandidaat voldoet of zou kunnen voldoen aan de eisen van de werkgever. Re-work gaat zowel aan de werkgevers- als aan de werknemerskant zorgvuldig en met zorg te werk. Ervaring leert dat dat de manier is die leidt tot tevreden mensen aan beide zijden!