Outplacement

Het kan voorkomen dat een werkgever afscheid moet nemen van een werknemer. Wettelijk gezien heeft hij een bepaalde zorgplicht richting zijn werknemer en ook menselijk gezien wil men een en ander zo goed mogelijk afhandelen. Dat kost veel tijd en energie.  Re-work kan u het hele outplacementtraject uit handen nemen en ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld wordt.