Re-integratie tweede spoor (Wet Verbetering Poortwachter)

Als een medewerker voor een langere periode uitvalt, krijgt de werkgever te maken met een aantal verplichtingen, opgelegd door het UWV. Een van die verplichtingen is re-integratie tweede spoor. Hiervan is sprake wanneer gebleken is dat de werknemer blijvend en structureel arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie en er geen aangepaste of anderszins passende functie voorhanden is bij de eigen werkgever. De werkgever heeft dan de verplichting om de werknemer te helpen bij het vinden van een passende baan bij een externe werkgever. Ook hierbij gaat het, net als bij elk ander outplacementtraject, om een forse tijdsinvestering.

Re-work kan putten uit eigen ervaring en een groot netwerk, waarmee we u en uw werknemer  heel goed terzijde kunnen staan.